Home » Prijzen

MEDEDELING:

Er is momenteel een lange wachtlijst voor het huren van een verkoopkast.

Excuses voor het ongemak.

 

De verkoopkast:  

Een standaard verkoopkast heeft 5 planken  (2,5 m²)

 

Prijs: €15,- per week. 

 

Actie prijs: 4 weken huren voor de prijs van 3 weken! (45,- euro)

10% verkoopcommissie

Losse verkoopplank:

Losse verkoopplank (1 plank in een stelling van 0,5 m²):

 

Prijs: €6,- per week.

 

Actie prijs: 4 weken voor €20-.

10% verkoopcommissie

KledingRoede:

Een meter kledingroede in het kleding gedeelte van de winkel. Inclusief kledinghangers.

 

€7,50 per week.

 

Actie prijs: 4 weken voor €20-.

10% verkoopcommissie

Ontdek hoe leuk verkopen kan zijn!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoe groot is een verkoopkast?

Iedere verkoopkast heeft de mogelijkheid tot 5 planken.

De afmeting per plank is:

1 meter breed en 50 cm diep.

 

Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Direct reserveren? Klik hier

 

 

 

Algemene voorwaarden:

Artikel 1, Aansprakelijkheid De Drie Winkeliers

 

Artikel 1: Aansprakelijkheid
1.1 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na het vullen van de verkoopkast is ontstaan of is veroorzaakt door de bezoekers van of personeel van De Drie Winkeliers.

1.2 De Drie Winkeliers is vanaf het moment van inbreng van de product(en) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de product(en) veroorzaakt, het verloren gaan van de product(en) daaronder begrepen.

1.3 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de product(en) de klant of verkoopkast/plank huurder kan zich er niet op beroepen dat de product(en) behept is of zijn met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.

1.4 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de product(en) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.

1.5 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de product(en).

1.6 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor in het kader van een in de winkel veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk als het product van de klant (verkoopkast/plank huurder) in onze winkel staat en waterschade, bluspoederschade, rookschade of brandschade oploopt.

1.7 De Drie Winkeliers staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht. Evenmin garandeert De Drie Winkeliers dat derden op de product(en) geen rechten kunnen laten gelden. De Drie Winkeliers aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.

1.8 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

1.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van De Drie Winkeliers of haar leidinggevende ondergeschikten.
1.10 Voor zover De Drie Winkeliers op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende product(en).

1.11 De Drie Winkeliers is niet aansprakelijk voor diefstal van de producten van de huurder van een verkoopkast/plank.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om winkeldiefstal te voorkomen, met desbetreffende maatregelen en middelen.